REDAKTIE: Westerthienweg 11Oostrum, tel. 8 38 03 RABOBANK: No. 14.00.01.751 23ejaargang no. 1 6 januari 1994 abonnementsprijs 17,50 per jaar ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE De kopij voor het Oostrum's Weekblad kunt u inleveren bij M. Holtackers, Westerthienweg 11 in Oostrum. De sluitingstijd is maandagavond 20.00 uur. Kerstboomversnippering Kerstboomversnippering U leest het goed, dit jaar is er geen kerstboom verbranding meer. In verband met het miliieu worden in de gemeente Venray alle kerstbomen versnipperd. Dit zal gaan gebeuren op zaterdag 8 januari 1994 op het plein bij de Water molen. Tijd: van 10.30 tot 11.30 uur. U kunt vanaf 10.00 uur bomen inleveren. Zoals ieder jaar zullen er weer loten worden uitgedeeld voor de ingeleverde bomen. Voor de goede orde willen wij u vriendelijk vragen voor die tijd geen bomen naar het plein te brengen. Om 10.00 uur zal er iemand zijn die zegt waar u de bomen neer kunt leggen. Mogen wij op uw medewerking rekenen? Werkcomité Oostrum. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- °OOSTRUM HARMONIE0 Zaterdag 8 jan. 10.00 u. Oud papier ophalen (s.v.p. papier goed verpakt aan straat zetten). Papierophalers: R. Dupont, P. Gommans, L. Peters, Y. v. Ham, M. Holtackers, M. Janssen, H. Joosten, J. Schuurmans, T. Thielen, H. Versleijen, J. Weijs, A. Deenen, M. Kessels. 1 OPGERICHT OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1994 | | pagina 1