REDAKTIE: Hatendonkstraat 7, tel. 83871 Mgr. Hanssenstraat 44, tel. 82274 ABOBANK: No. 14.00.01.751 20e jaargang no. 46 28 november 1991 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 20.00 UUR ATTENTIE: Wilt U tot nader bericht de kopij alléén op Hatendonkstraat 7 inleveren? B.v.d. De Redaktie Donderdag 28 november 19.00 uur Repetitie leerlingen jeugdorkest bij Euterpe 16.00 uur Repetitie leerlingen tamboerkorps 20.00 uur Repetitie orkest Repetitie leerlingen tamboerkorps Repetitie tamboerkorps Zaterdag 30 november Maandag 2 december ^Voensdag 4 december 18.30 uur 19.30 uur Agenda december 7 december: 12 december 21 december: 24 december: Oud papier ophalen Bestuursvergadering Kienen Kerstconcert Geslaagden muziekschool Op de muziekschool in Venray zijn de volgende leerlingen voor de Harfa- 1 aAAruwue MUZIEKVERENIGING OOSTRUM - VENRAY OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1991 | | pagina 1