REDAKTIE: Hatendonkstraat 7 Mgr. Hanssenstraat 44 20e jaargang no. 44 14 november 1991 RABOBANK: No. 14.00.01.751 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 20.00 UUR ATTENTIE: Wilt U tot nader bericht de kopij alléén op Hatendonkstraat 7 inleveren? B.v.d. De Redaktse Donderdag 14 november 19.00 uur: Repetitie leerlingen jeugdorkest bij Euterpe. 20.00 uur: Bestuursvergadering. Maandag 18 november: 20.00 uur: Repetitie orkest 21.30 uur: Algemene ledenvergadering Woensdag 20 november: 18.30 uur: Repetitie leerlingen tamboerkorps 19.30 uur: Repetitie tamboerkorps. Agendag november: 23 nov. St. Caeciliaviering 24 nov. Intocht St. Nicolaas -o-o-o-q-o-o-o-o-o-q-oo-q-o-o-o-o-q-o-o-o-o-q-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- aAmo-nte MUZIEKVERENIGING OOSTRUM - VENRAY OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1991 | | pagina 1