REDAKTIE: Hatendonkstraat 7 Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK: No. 14.00.01.751 20e jaargang no. 41 24 oktober 1991 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 20.00 UUR ATTENTIE: Wilt U tot nader bericht de kopij alléén op Hatendonkstraat 7 inleveren? B.v.d. De Redaktie 6 Donderdag 24 okt. zaterdag 26 okt. zaterdag 27 oktober Maandag 28 okt. Woensdag 30 okt. 19.00 u. Repetitie leerlingen jeugdorkest bij Euterpe. Donateursaktie. 15.00 u. Allerzielenviering. De afgesproken muzikanten worden verzocht om 14.50 u. in de kerk aanwezig te zijn. 20.00 u. Repetitie orkest. 18.30 u. Repetitie leerlingen tamboerkorps. 19.30 u. Repetitie tamboerkorps. Agenda november: 2 nov.: 3 nov.: 4 nov.: 14 nov.: 18 nov.: 23 nov.: 24 nov.: Oud papier ophalen. Concert- en toneelavond. Concert- en toneelavond. Bestuursvergadering. Algemene ledenvergadering St. Caeciliaviering. Intocht St. Nicolaas. 1 a-urw-rue OOSTRUM - VENRAY MUZIEKVERENIGING OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1991 | | pagina 1