REDAKTIE: Hatendonkstraat 7 Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK: No. 14.00.01.751 20e jaargang no. 39 10 oktober 1991 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 20.00 UUR ATTENTIE: Wilt U tot nader bericht de kopij alléén op Hatendonkstraat 7 inleveren? B.v.d. De Redaktie Van de redaktie herhaalde oproep! Wij willen iedereen vriendelijk vragen de kopij voortaan indien mogelijk ge typt aan te leveren. En anders duidelijk in blokletters geschreven. Dit om mo gelijke fouten bij plaatsing te voorkomen. Onduidelijke kopij kan worden ge weigerd! In uw eigen belang dus: zorg voor leesbare kopij! o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Donderdag 10 okt. Zondag 13 okt. Maandag 14 okt. Woensdag 16 okt. 19.00 u. Repetitie leerlingen jeugdorkest bij Euterpe (voortaan weer op donderdag) 20.00 u. Bestuursvergadering Deelname Eikenhofkapel aan het 8e drieprovinciën blaaskapellenfestival in zaal Sterrebos te Wijchen, aanvang festival 11.00 u. 20.00 u. Repetitie orkest 19.30 u. Repetitie tamboerkorps 1 MUZIEKVERENIQINQ OOSTRUM - VENRAY OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1991 | | pagina 1