REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 Hatendonkstraat 7 20e jaargang no. 37 26 september 1991 ~ABOBANK: No. 14.00.01.751 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 20.00 UUR ATTENTIE: Wilt U tot nader bericht de kopij alleen op Hatendonckstraat 7 inleveren? B.v.d. De Redaktie Vrijdag 27 september 19.00 uur Repetitie leerlingen jeugdorkest bij Euterpe. Bezoek aan Altrich. Zaterdag 28 september Bijeenkomst 10.30 uur bij het gemeenschapshuis voor alle leden en mee- -reizenden die naar Altrich gaan. Graag tijdig aanwezig zijn zodat we uiterlijk 11.00 uur kunnen vertrekken. 15.00 uur aankomst in Altrich en aansluitend muzikale rondgang eindigend bij de Altreia-Halle waar de festviteiten zullen plaatsvinden. 18.45 uur H. Mis m.m.v. onze harmonie. 20.00 uur Concert muziekvereniging Altrich. 21.00 uur Concert harmonie Sub Matris Tutela. 23.00 uur Gezellig samenzijn met amusementsorkest "Mistral". Zondag 29 september 11.00 uur Frühschoppen m.m.v. de Eikenhofkapel. Vertrek vanuit Altrich is gepland om 16.00 uur zodat we om ongeveer 21.00 uur terug in Oostrum zijn. Maandag 30 september 20.00 uur Repetitie orkest. aA/mame MUZIEKVERENIGING OOSTRUM -VENRAY OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1991 | | pagina 1