limburgse vrouwenbeweging van de l.l.t.b. Door de kring van de LVB worden de volgende cursussen georganiseerd. Opgave tot 24 september bij B. Direks, tel. 81096. Basiscursus typen Doelstelling van deze cusrus is het leren typen volgens het tienvingersys- teem. Blindtypen, het indelen en typen van teksten, het omgaan met corres pondentie en facturen, zullen in deze cursus aan de orde komen. Een en ander zonder de dwang van een examen. Zelfwerkzaamheid en doorzettingsvermogen zijn erg belangrijk om veel uit deze cursus te halen. Het maken van huiswerk, met name om de typevaardigheid te oefenen is een vereiste. Na deze cursus kunt u op een goede manier behoorlijk typen en zult u in staat zijn om er zelf met voldoende ervaring en inzicht mee verder te gaan. Daarbij biedt deze cursus u voldoende vaardigheid om computercursussen te gaan volgen. Er wordt van de deelneemsters verwacht dat ze zelf een type-machine mee brengen. Hebt u deze niet dan kan er een gehuurd worden via de docent: mechanische type-machine huur 8,- per maand, electronische type-machine huur ƒ31,- per maand. Het lesboek wordt, voor de hele cursus, door de docent in bruikleen gegeven voor 7,50 met de docent verrekenen. Deze cursus begint woesndagavond 8 januari 1992, wekelijks van 19.00 20.30 uur. Plaats Venray, Oostsingel 37a. Prijs 75,-14 lessen (excl. materiaal). Type-cursus op het toetsenbord van de computer In deze cursus leert u typen op het toetsenbord van de computer. Het zijn 12 lessen op woensdagavond. Begint op 23 oktober van 19.00-21.30 uur in het I.M.B.O., Leunseweg, Venray. Er kunnen maximaal 15 cursisten deelnemen. De kosten zijn dan 180,- per persoon, excl. cursusboek. Zijn er minder deelneemsters dan is de cursus per persoon duurder, o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Oostrum's Weekblad | 1991 | | pagina 6