2. De boeken worden telkens voor maximaal één week uitgeleend. Daarna mag een boek nog één week verlengd worden. 3. Wanneer een boek te laat is, dan wordt een boete gevraagd van 0,25 per week. 4. Boeken die beschadigd raken mogen niet zelf gerepareerd worden. 5. Voor zoekgeraakte of beschadigde boeken worden de kosten, die de P.B.C. in rekening brengt, doorberekend aan de school: Per boek met een ouderdom van: 0-1 jaar 100% van de winkelprijs 5,95 inwerkkosten; 1 -2 jaar 75% van de winkelprijs 4- 5,95 inwerkkosten; 2-3 jaar 50% van de winkelprijs 5,95 inwerkkosten; enz. De minimumvergoeding bedraagt 9,65 per boek. Deze kosten worden verhaald op degene, die het boek heeft geleend. 6. Zoekgeraakte boeken kunnen tot maximaal 1 maand na het wisselen van de collectie worden terugbezorgd bij de schoolbibliotheek. U krijgt dan uw geld terug met uitzondering van 1administratiekosten. Enkele belangrijke data (a.u.b. noteren op informatiekaart kinderen) Woensdag 30 oktober: Ouderavond groep 8 over het Voortgezet Onderwijs. Dinsdag 5 november: 1.8.1. test groep 8. Dinsdag 30 juni (onder voorbehoud): Open dag activiteiten. De kinderen die in september jarig zijn (of al zijn geweest) wensen wij nu a! (of nog) van harte proficiat Dit waren of zijn de jarige "joppen" van september: Datum Naam Datum Naam 01-09 Anke ten Brummelhuis 17-09 Chantal Lenssen 02-09 Bart Ramekers 18-09 Petra Linders 02-09 Lotte Ramekers 19-09 Bart Rutten 04-09 Monique Rutten 20-09 Linda Camps 04-09 Roel Surminski 21-09 Kees van de Ven 05-09 Bob Surminski 21-09 Floor Swinkels 08-09 Merijn Manders 26-09 Paul Schraven 10-09 Sanne van den Brink 27-09 Mark Clephas 10-09 Auke Reynders 28-09 Els Basten 11-09 Anke Janssen 29-09 Joep Jacobs 13-09 Annemiek Moraal 30-09 Thijs van Lunen 15-09 Fieke Basten 30-09 Karin Janssen 15-09 Anne Geurts o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Oostrum's Weekblad | 1991 | | pagina 5