Kerkdiensten O.L. Vrouw Geboorte Parochie Oostrum 21 - 29 september Zaterdag 19.00 u Zondag 08.30 u 10.00 u Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 09.00 u 09.00 u 09.00 u 09.00 u 09.00 u 19.00 u Sjeng v.d. Pasch, overl. ouders Camps-Jeuken en Peter Camps, Wim Heidens, Wim Pluk, Mia Hermans-Voermans, overl. ouders Vermeuien- Moorrees en dochter Truus, Jeu Arts, overl. ouders Poels-Aben, Piet Janssen, Harry Thuijls, jaardienst Hendricus Verrijdt, Herman Brugge- man, Giel Vennekens en echtgenote en weder zijdse familie (Koor Harmony) Arnold Jans Deken Loonen, Set v.d. Brandt en Louis Weijs, Giel Vennekens en echtgenote en wederzijdse familie (Herenkoor) Ter ere van Maria Tot zekere intentie Voor de overledenen van hen die offerden met Allerzielen Uit dankbaarheid Piet Direks Jaardienst Bert Egelmeers, Giel Vennekens en echtgenote en wederzijdse familie Misdienaarsbeurten Zaterdag 19.00 u. Irene Camps, Monique Janssen, Karlijn Jacobs, Gwenda Nielen Zondag 08.30 u. Mark van Dijk, Tom Vaessen, Bart Rouwette, Gijs Weideven 10.00 u. Lisette Janssen, Nicole van Osch, Bianca Camps, Yvonne van Arsen o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Schoolbibliotheek Uw kind mag op school elke week één boek lenen bij onze bibliotheek. De uitleenregels in opdracht van de Provinciale Bibliotheek Centrale zijn als volgt: 1Per kind wordt één boek uitgeleend. Graag een draagtas meegeven om beschadigingen te voorkomen. 4 Vanuit de basisschool

Oostrum's Weekblad | 1991 | | pagina 4