REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 20e jaargang no. 36 Hatendonkstraat 7 19 september 1991 ^RABOBANK: No. 14.00.01.751 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 20.00 UUR Vrijdag 20 september: 19.00 uur repetitie leerlingen jeugdorkest bij Euterpe Zaterdag 21 septemner: Eikenhofkapel opluisteren feest veteranen VVO Zondag 22 september: 14.45-16.30 uur Concert PCV gebouw Den Kerkdijk. Vertrek orkest 14.30 uur vanaf het gemeenschapshuis. Maandag 23 september: 20.00 uur repetitie orkest Woensdaf 25 september: 18.30 uur repetitie leerlingen tamboerkorps 19.30 uur repetitie tamboerkorps Bezoek aan Altrich 28/29 september De harmonie brengt in dit weekend een bezoek aan Altrich i.h.k.v. de 20- jarige vriendschapsbanden tussen Altrich en Oostrum. Er rijden 2 grote bussen en 1 kleine bus. De grote bussen blijven in Altrich, de kleine gaat zaterdag 's nachts terug naar Oostrum. Zowel in de kleine bus als in de grote bussen zijn nog enkele plaatsen vrij, zodat wij belangstellenden uit Oostaim de gelegenheid willen bieden met ons mee te gaan. De bijdrage in de bus- kosten bedraagt 40,- per persoon. Indien u het gehele weekend meegaat, dient u zelf voor een slaapplaats te zorgen. Wij vertrekken zaterdagmorgen om 10.30 uur en 's zondags om ongeveer 21.00 uur terug. Opgave tot uiterlijk vrijdag 27 september bij Jack Schuurmans, Binnenhof 11tel. 86286. 1

Oostrum's Weekblad | 1991 | | pagina 1