REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 Hatendonkstraat 7 RABOBANK: No. 14.00.01.751 20e jaargang no. 29 25 juli 1991 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 20.00 UUR MEDEDELING VAN DE REDAKTIE In de week van 8 augustus zal het "Oostrum's Weekblad"_niêl verschijnen (Venrayse kermis). Daarom verzoeken wij iedereen de kopij m.b.t. die week vóór a.s. maandagavond 20.00 uur aan te leveren, zodat deze in de uitgave van 1 augustus kan worden geplaatst. Voor uw medewerking danken wij u hartelijk. Tevens wensen wij iedereen een fijne vakantie. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- VANUIT DE BASISSCHOOL Met het opvoeren van de Musical "Net op tijd" voor de bejaarden, opa's en oma's, de kinderen van de basisschool en de ouders, hebben de kinderen van groep 8 hun basisschooltijd afgesloten. Tijdens een gezellige afscheidsavond met hun ouders speelden zij nog eens de sterren van de hemel tijdens de ook deze keer weer prachtige musical. Onder het genot van koffie, fris en vlaai werden alle medewerkers aan de tot standkoming van deze musical bedankt met een fraaie roos. De leraren van de school kregen als aandenken een erg fraai beschilderde "dakpan" waarop alle namen van de kinderen in goud-opdruk geschilderd waren met daarbij de woorden "8 jaar onder de pannen, bedankt!" Bedankt ook jullie, boys en girls, jullie waren een fraai stel! Ten onrechte zijn enkele ouders van mening geweest, dat zij de opvoering van de musical niet bij mochten wonen. Bij deze deel ik u nog eens mede, dat alle ouders van harte welkom zijn (en steeds zijn geweest) tijdensopvoeringen van musicals (Kerstmis, schoolverlaters) voor de kinderen van de basisschool. Juist de aanwezigheid van ouders wordt ten zeerste op prijs gesteld! 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1991 | | pagina 1