REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 Hatendonkstraat 7 20e jaargang no. 28 18 juli 1991 ABOBANK: No. 14.00.01.751 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 20.00 UUR VANUIT DE BASISSCHOOL M.i.v. het nieuwe schooljaar zal Margreet een dag per week minder gaan werken. Deze dag is in onderling overleg ingeroosterd op donderdag. Omdat door deze taakvermindering geen vacature ontstaat door de zgn. garantie regeling wordt de groep van Margreet door verschuiving van personeel intern opgevangen. Een tweetal mogelijkheden worden hierbij overwogen: 1De groep van Margreet wordt door een van de leraren overgenomen. Ger Mous en Marij Bastiaans nemen de groep van die betreffende leraar over. De groep van Margreet wordt opgevangen door Ger Mous (vm) en Marij Bastiaans (nm). Omdat het bij beide mogelijkheden gaat om ieraren die geen ervaring heb ben met het geven van onderwijs aan 4-5 jarigen wordt momenteel nogal wat tijd uitgetrokken voor overleg, inscholing etc. Omdat hiervoor meer tijd noodzakelijk is, zal vanaf het begin van het nieuwe schooljaar Marly gedurende enkele weken op donderdag de groep van Margreet overnemen. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1991 | | pagina 1