REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 Hatendonkstraat 7 RABOBANK: No. 14.00.01.751 20e jaargang no. 27 11 juli 1991 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 20.00 UUR Donderdag 11 juli: 20.00 uur: Bestuursvergadering. Zondag 14 juli: 11.00 - 12.30 uur: Repetitie tamboerkorps t.g.v. 1e prijs met promotie tijdens het concours te ^Milheeze (zie eiders in het blad). Maandag 15 Juli: Geen repetitie orkest. Woensdag 17 juli: 20.00 uur: Laatste repetitie voor de vakantie. Gezamenlijke repetitie voor orkest en tamboerkorps. Alle overige leden, leerlingen tamboerkorps en leerlingen muziekschool zijn eveneens welkom op deze avond. Wij wensen alle inwoners van Oostrum en alle leden van de harmonie een prettige vakantie toe. De eerste receptie na de vakantie is op maandag 2 september, (bericht volgt). 1 oA/mc^ue OOSTRUM -VENRAY MUZIEKVERENIGING OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1991 | | pagina 1