REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 Hatendonkstraat 7 RABOBANK: No. 14.00.01.751 20® jaargang no. 24 20 juni 1991 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 20.00 UUR Voortaan kunt u kopij voor het Oostrum's Weekblad ook inleveren op Hatendonkstraat 7 Stut. Donderdag 20 juni: 20.30 uur: Deelname tamboerkorps aan "Wedden dat" op St. Servatius (in de buurt van het gebouw Den Kerkdijk). Vrijdag 21 juni: 18.30 uur: Repetitie leerlingen jeugdorkest bij Euterpe. Zaterdag 22 juni: J 6.00 uur: Repetitie leerlingen tamboerkorps. .ondag 23 juni: 16.20 uur: Deelname tamboerkorps aan het concours te Milheeze (het wedstrijdterrein is gelegen bij de sportvelden 't Rooi). Verzamelen tamboerkorps in het gemeenschapshuis. Repetitie. Verzamelen van de supporters die met de bus meegaan bij het gemeenschapshuis; vertrek 14.30 uur. Deelname wedstrijd is gepland om 16.20 uur, de uitslag zal ongeveer tussen 17.30 en 18.00 uur bekend gemaakt worden. Vertrek bus uit Milheeze; aankomst in Oostrum om 19.30 uur. Verzamelen orkest bij het gemeenschapshuis om het tamboer korps te halen. 10.30 uur: 11.00 uur: 14.15 uur: 19.00 uur: 19.15 uur: 1 5 MUZIEKVERENIGING .QA/mMue. OOSTRUM - VENRAY OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1991 | | pagina 1