REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 Hatendonkstraat 7 20e jaargang no. 20 23 mei 1991 ^RABOBANK: No. 14.00.01.751 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 20.00 UUR Voortaan kunt u kopij voor het Oostrum's Weekblad ook inleveren op Hatendonkstraat 7 MEDEDELINGEN VAN DE REDAKTIE: 1 met ingang van de maand juni zal de agenda worden aangepast. Voortaan wordt de hele agenda alleen in het eerste nummer van de maand geplaatst en staat er in de volgende nummers van de maand een korte versie van zo'n 2 maanden vooruit. 2 verder willen wij de abonnees die hun abonnement nog niet helemaal betaald hebben, vragen dit alsnog te doen, omdat de bezorging anders zal worden stopgezet per 6 juni a.s. ^Nog enkele weken en dan is het zover! Op donderdag 6 juni start weer de Avondvierdaagse in Venray. U kunt Uw kind(eren) hiervoor opgeven op vrijdagmiddag 31 mei van 15.00 uur tot 16.00 uur in de leefkuil van de school Ook de ouders die mee willen lopen als leiding kunnen zich dan opgeven. De kosten zijn: f 6,00 inschrijfgeld p.p. f 6,00 statiegeld T-shirt Bij inlevering van het T-shirt krijgt U f 5,00 terug. Informatie over starttijden e.d. worden nader bekend gemaakt de redaktie AVONDVIERDAAGSE AVONDVIERDAAGSE 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1991 | | pagina 1