REDAKTIE: Mgr. Harissenstraat 44 Hatendonkstraat 7 20e jaargang no. 17 2 mei 1991 RABOBANK: No. 14.00.01.751 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 20.00 UUR Voortaan kunt u kopij voor het Oostrum's Weekblad ook inleveren op Hatendonkstraat 7 Uitnodiging voor de openbare vergadering van het werkco mité Oostrum, welke gehouden zal worden op dinsdag 7 mei a.s. in de vergaderzaal van Bowling Restaurant Venray te Oostrum; aanvang: 20.00 uur. AGENDA 1. Opening. 2. Notulen vergadering 9 april 1991. 3. Ingekomen stukken/mededelingen. 4. Dorpradenoverleg 5. Oostrum's Weekblad. 6. Stand van zaken Watermolen. 7. Dorpennota. 8. Opening Dorpsplein. 9. Rondvraag/sluiting l OOSTRUMs WEEKBLAD dorpsraad e oosrrum

Oostrum's Weekblad | 1991 | | pagina 1