REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 Hatendonkstraat 9 RABOBANK: No. 14.00.01.751 20e jaargang no. 16 25 april 1991 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 20.00 UUR Vrijdag 26 april; 18.30 uur: Repetitie leden jeugdorkest bij Euterpe. Zaterdag 27 april: 10.00 uur: Ophalen spullen rommelmarkt. 16.00 uur: Repetitie leerlingen tamboer korps /-Zondag 28 april: xl.00 uur: Rommelmarkt. Maandag 29 april: Groepsrepetitie o.l.v. repetitoren: 20.00 uur: - klarinetten, fluiten, alt-saxen. 21.00 uur: - baritons, tuba's, bassen, trombones, tenor saxen, hoorns. 21.00 uur: - trompetten. slagwerk vrij. Dinsdag 30 april: Concert jeugdorkest Euterpe op het Schouwburgplein. aAmMue 1 MUZIEKVERENIGING OOSTRUM - VENRAY OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1991 | | pagina 1