REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK: No. 14.00.01.751 20e jaargang no. 13 4 april 1991 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 20.00 UUR Zaterdag 6 april: 10.00 uur: Oud papier ophalen. Papier ophaleersK. Op den Camp, L. Martens, B. v. NunenB. Oostveen, J. v. Osch, T. Pluk, W. Pluk, M. Poels, J. Teeuwen, F. Vande- venneS. Wilmsen. 20.00 uur: Repetitie orkest. Woensdag 10 april: 18.30 uur: Repetitie leerlingen tamboerkorps. 19.30 uur: Repetitie tamboerkorps Donderdag 11 april: 20.00 uur: Bestuursvergadering. Agenda april: 13-14 april: Federatief solisten- en ensemblestreffen 22 april Algemene ledenvergadering. 28 april Rommelmarkt. Maandag 8 april: 6Yf aAmoruz o- o~~ cr~ o- o— o— o- o~~ cr~ o~~ o— o— o~ cr~ o~~ o~ cr~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ O— O-" o~ Cr~ O 1 JlQ, MUZIEKVERENIGING OOSTRUM - VENRAY OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1991 | | pagina 1