REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 ^RABOBANK: No. 14.00.01.751 20e jaargang no. 12 28 maart 1991 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 20.00 UUR Wij wensen U allen prettige paasdagen toe. De redaktie. HONDEPOKP Hondenbezitters van Oostrum: het is niet leuk meer! Bij het werkcomite" komen steeds meer klachten binnen over de overlast die ondervonden wordt van de hondepoep. Kinderen kunnen nergens meer spelen zonder besmeurd te vaken en zelfs de trottoirs liggen regelmatig vol. Op het )rpsplein is het op dit moment zelfs zo dat de jonge aanplant het loodje legt vanwege de urine van de honden. Dit is verspilling van heel veel moeite en geld wat geïnvesteerd is om het Dorpsplein te maken tot wat het nu is. Wij realiseren ons, dat deze klacht nu ook gericht is tegen de eigenaren van honden die hun honden wel korrekt uitlaten, maar op dit moment kunnen wij niet anders. Vanaf nu zullen wij proberen bewijzen in handen te krij gen over de daders, bijvoorbeeld door foto's en wij zullen dan ook niet aarzelen deze aansprakelijk te stel len voor de veroorzaakte overlast en de kosten van schoonmaak en dergelijke zullen verhaald gaan worden. Men is gewaarschuwd! OOSTRUMs WEEKBLAD dorosraac /i/erkcomire oos

Oostrum's Weekblad | 1991 | | pagina 1