REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 "RABOBANK: No. 14.00.01.751 20e jaargang no. 10 21 maart 1991 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 20.00 UUR OPROEP AAN ONZE ABONNEES Wij willen onze abonnees die het abonnementsgeld over 1991 (f 17,50) nog niet hebben betaald, vragen of zij dit alsnog willen doen en liefst voor 1 april a.s. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer 14.00.01.751 t.n.v. Oostrum8 s Weekblad of op girorekening 1026567 van Rabobank Oostrum. Bij voorbaat dank. O"" o~ o- o- O" o- o- o- o- o- o- O- o- o- o- o— o- o~ o~ o- o- o— o— o- o— o- o- o- o HET NATIONAAL REUMAFONDS De jaarlijkse collecte van het Reumafonds heeft het bedrag van f 1.293,50 opgebracht. Hiervoor hartelijk dank! In het bijzonder de dames col lectanten van de L. V.B. Wij brengen U een bloemetje in huis waar U hoplijk ook dit jaar weer lang plezier van zult hebben. ~l Paaszaterdag 30 maart 1991. L KORFBALVERENIGING OOSTRUM J 1 O- O- O- O-" O"" O"" 0~' 0~ 0~ Cr~ Cr~ O" O-- O" O- O"" O- o- o-* o~ o~ o~ o~ o~~ o~~ o~~ o~~ O 1 OOSTRUMs WEEKBLAD i i ii i—■uil i i'jy—n—jCTct— r

Oostrum's Weekblad | 1991 | | pagina 1