REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 20e jaargang no. 9 ^RABOBANK: No. 14.00.01.751 14 maart 1991 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 20.00 UUR OPROEP AAN ONZE ABONNEES Wij willen onze abonnees die het abonnementsgeld over 1991 (f 17,50) nog niet hebben betaald, vragen of zij dit alsnog willen doen en liefst voor 1 april a.s. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer 14.00.01. 751 t .n .vOostrum1 s Weekblad of op girorekening 1026567 van Rabobank Oostrum. Bij voorbaat dank. o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o~ o- o- o- o- o- o- o- o- o OUD IJZER-AKTIE V,V, OOSTRÖM Door omstandigheden kan de oud ijzer-aktie dit jaar niet voor Pasen plaatsvinden. De datum van de oud ijzer-aktie komt tijdig in het Oostrum1s Weekblad. Hopelijk heeft U begrip voor deze situatie en be waart U het oud ijzer toch, tot de datum dat wij het op komen halen. De carnavalsvereniging is op zoek naar een kast om spullen in op te bergen. Heeft U een kast en U wilt deze graag afstaan, neem dan kontakt op met Wien Staaks, tel. 88144. 1

Oostrum's Weekblad | 1991 | | pagina 1