REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK: No. 14.00.01.751 20e jaargang no. 7 21 februari 1991 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 20.00 UUR Bericht van de redaktie aan onze lezers/adverteerders De redaktie van Oostrum's Weekblad is van samenstelling veranderd en bestaat nu uit de volgende personen: Tonnie Raedts, Lily Langenhuizen en Henk Pluk. Omdat we voor het verwerken van de kopij gaan rouleren willen we erop wijzen dat de kopij voor maandagavond 20.00 uur in de brievenbus bij een van de dames-redaktie- leden moet liggen, omdat de kopij die later komt niet meer geplaatst zal kunnen worden. We danken u allen voor de medewerking. De redaktie. o~o-o~o-o-o-o-o~o-o~o~o-o-o~o~o~o-o-o-o-o~o~o~o-o-o-o~o~o TONEEL Toneelgroep "De Vlasbloem" uit Oostrum zal op zondag 24 februari a.s. een uitvoering verzorgen in de schouwburg van Venray. De aanvang is om 20.15 uur. f ff (lees verder op pagina 3) OOSTRUMs WEEKBLAD Huilen is niet altijd huilen

Oostrum's Weekblad | 1991 | | pagina 1