Autos Graag vragen wij aan iedereen om in de straten waardoor de processie trekt vanaf 9.30 uur geen auto's meer te plaatsen noch te laten staan, totdat de processie weer in de kerk is teruggekeerd. Mededeling Als het onverhoopt slecht weer zou zijn wordt de Eucha ristieviering met predikatie in de kerk gehouden om 10.00 uur o-o-o-o-o-o-o-o-n-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o -GEMENGD ZANGKOOR Zondag 17 juni (vaders proficiat) 10.00 uur Hoogmis met processie, in uniform. Zondag 24 juni vrij, daar komt voor in plaats 1 juli. Woensdag 27 juni is onze laatste repetitie. Woensdag 4 juli is er als afsluiting voor de vakantie 'n fietstocht De Hoogmis op zondag wordt wel door ons gezongen, dus wie thuis is komt zingen. In augustus hopen we jullie weer allen terug te zien na 'n welverdiende vakantie. Secr. L. Versteegen. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Lourdescomité afd. Venray HUIS-AAN-HUIS-KOLLEKTE Het Lourdescomité afd. Venray heeft van het gemeentebe stuur vergunning verkregen om in de periode van 18 t/m 24 juni in de gemeente Venray een huis-aan-huis kollekte te houden Mogen wij daarom de kollekte die dit jaar gehouden wordt van 18 t/m 24 juni van harte bij U aanbevelen. De op brengst is geheel voor zieken uit uw omgeving. Mede namens vele zieken en gehandicapten, zeggen wij U reeds bij voorbaat heel hartelijk dank. Lourdescomité afd. Venray. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 7

Oostrum's Weekblad | 1990 | | pagina 7