okt 2 okt 4 okt 6 okt 7 okt 6 en 7 okt 9 okt 9 okt 11 okt 21 okt 23 okt 25 okt 27 okt 28 okt 3 nov 4 5 nov 5 nov 6 nov 9 nov 11 nov 13 nov 18 nov 24 nov 25 nov 27 nov 28 nov 8 dec 15 dec 16 dec 18 dec 18 dec 20 dec o— o-o-o-o t -o-o-o- Reisje? L.V.B. Excursie Bonsaikwekerij 's morgens O.V.B. Bezinningsavond R.K. Parochie, spreker Pater drG. Wilkens s.j. Oud papier ophalen, Harmonie. Gemeentelijk federatief tournooi, Harmo nie Introducee-toernooi T.C. Vergadering Werkcomité, tevens Voorzit ters ver gade ring Brandpreventie en brandveiligheid in huis L.V.B. Bezinningsavond parochie met als spreker drA. Lemmens van Rolduc. Concours te BroeksittardHarmonie. Iriscopie O.V.B. en L.V.B. Bezinningsavond parochie met als spreker Pater Phil Bosmans uit Antwerpen. DonateursaktieHarmonie. Allerzielen, Harmonie. Oud papier ophalen, Harmonie. Toneel- en concertavond, Harmonie. Middagdemonstratie "snoeien om het huis" L.V.B. Schilderen met de natuur O.V.B. Jaarvergadering Liedjesmiddag "de Karklingels" Spellenavond L.V.B. Indoortoernooi T.C. St. CaeciliavieringHarmonie. Intocht St. Nicolaas, Harmonie. St. Nicolaas-avond O.V.B. Lezing "leefbaarheid van de vrouw op het platteland" L.V.B. Oud papier ophalen, Harmonie. Super-Kien Avond t.b.v. de Harmonie. Cyclocross T.W.C. Kerstviering O.V.B. Kerststukjes maken L.V.B. Kerstavond L.V.B. O— O— O— O— O— O— O— O— O— O— O— O— O- O— O- O— O— O— O— O- O— O 4 r

Oostrum's Weekblad | 1990 | | pagina 4