Op woensdag 20 juni 1990 viert onze Vader en Opa, zon 90 "S fó verjaardag. Het feest begint met een H. Mis om 19.00 uur in de O.L.V. Geboortekerk te Oostrum. Daarna is er een gezellig samenzijn in het Oostrums Parochiehuis. Wilt U Vader feliciteren, dan bent U van harte welkom op de receptie, na de H. Mis. C Kinderen en kleinkinderen. Het adres van Vader is: P.J. Poels Schuttersveld, kamer 344 Bergweg 2 5801 EG Venray 15% KORTING VERSLEIJEN OIRLO CASTENRAYSEWEG 14 TEL.04787-1941 15% KORTING VERSLEI JEN OIRLO CASTENRAYSEWEG 14 TEL. .-04787-1941 15% KORTING VERSLEIJEN OIRLO CASTENRAYSEWEG 14 TEL.04787—1941 32 SJiïA'KVO'ELS VOOR VADERDAG TfLClKltct TtuifCitei IhxiKLZcL

Oostrum's Weekblad | 1990 | | pagina 32