Korfbalvereniging Oostrum. Aanmelden nieuwe leden Heb je zin om aan sport te gaan doen? Kies dan voor ortbalHet is een actieve, leuke en gezellige teamsport! B sJrookije-alSnlid WiU aanmelden kun het onderstaande ookje invullen, uitknippen en inleveren bij Truus van twP!erê'f ^10nreg 171 te Oostrum- Vergeet niet om ook twee pasfoto's af te geven. Naam en voorletters: Roepnaan Adres Geboortedatum: telefoon: geeft zich op als lid van de korfbalklub. Handtekening (bij minderjarigen een der ouder, S.v.p. twee pasfoto's bijsluiten. s en/of verzorgers). Kontributie: 5 jarigen 6 t/m 9 jaar 10 t/m 12 13 t/m 15 16 t/m 17 jaar jaar jaar 18 jaar en ouder rekreanten alleen trainen senioren) f f f f f f f f 50, 65, 75, 85, 100, 115, 100, 25, per per per per per per per per jaar jaar jaar jaar jaar jaar j aa r jaar Verdere informatie voor wat betreft kleding en training bij T. van de Berg, Stationsweg 171, tel. 87911 (na 18 00 uur). 26 KORFBALVERENIGING OOSTRIIM

Oostrum's Weekblad | 1990 | | pagina 26