8. Bij niet opkomen of overschrijding van de aanvangs tijd wordt de wedstrijd van het betrokken team als verloren beschouwd met 3-0. Een speler, die om welke reden dan ook door de scheidsrechter van het speel veld wordt gezonden, behoudens de bestaande tijd- straffen van 2 en 5 minuten, is van verdere deelname aan het tournooi uitgesloten. 9. De duur van de wedstrijden wordt bij het wedstrijd programma vastgesteld. Tegen beslissingen van de scheidsrechter is geen beroep mogelijk. 11. De wedstrijden worden gespeeld volgens de beknopte weergave van de zaal-voetbalspelregels voor het mini- veldvoetbaltournooiDaar waar niet in is voorzien, wordt gespeeld volgens de reglementen van de KNVB. 12. Aansprakelijkheid van de organiserende vereniging voor diefstal, verloren voorwerpen, blessures en/of schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 13. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de tournooileiding. AANVANG WEDSTRIJD 14.00 uur Poule A Stationsweg - W.Thienweg A Asselberghstr- Geysterseweg B 14.00 uur Poule C Goetzenhof - Jofferspas c Hatendonkstr1 - Randenrade 1 D 14.20 uur Poule B Valkenkampstr- Wanssumseweg A v. Broekh.str. 1 - Kloosterstr. B 14.20 uur Poule D Randenrade 2 - WatermolenstrC v. Broekh.str. 2 - O.Thienweg D 14.40 uur Poule A Stationsweg - Asselberghstr. c Binnenhof - W.Thienweg D 14.40 uur VELD UITSLAG A Poule C Goetzenhof - Hatendonkstr. 1 0 Herenpasweg - Jofferspas r 13.00 uur Poule B Valkenkampstr. - v. Broekh.str. 1 C Hatendonkstr. 2 Wanssumseweg D 23

Oostrum's Weekblad | 1990 | | pagina 23