- Straffen zijn: vrije schop of strafschop ten aanzien van de overtreding - 2 minuten straftijd of bij herha ling 5 minuten straftijd en definitief verwijdering ten aanzien van de overtreder. Een speler die door de scheidsrechter definitief van het speelveld is verwij derd is van verdere deelname aan het tournooi uitgeslo ten - Beslissingen van de scheidsrechter zijn onherroepelijk. Voor zover hierin door deze weergave niet is voorzien, zijn de KNVB-zaalvoetbalregels van toepassing. In de overige gevallen beslist de tournooileiding. REGLEMENT MXNI-VELDVOETBALTOURMOĂ–X Georganiseerd door de W Oostrum 1. Het tournooi wordt gespeeld op de sportvelden van de VV Oostrum. 2. De kleedruimtes zijn zeer beperkt. U gelieve daar rekening mee te houden. 3. Voor de te spelen wedstrijden mogen tenhoogste 8 spelers per wedstrijd worden ingezet. Ieder team dient te zorgen voor een lijnrechter. 4. Als wedstrijdschoeisel zijn gym- en voetbalschoenen toegestaan 5. De deelnemende teams spelen de wedstrijden volgens het wedstrijdprogramma. Elk team is verplicht om 5 minuten voor aanvang van de wedstrijden bij het speelveld aanwezig te zijn. 6. De teams worden verzocht, indien mogelijk, een extra stel shirts van een afwijkende kleur mee te brengen. Als andere shirts nodig zijn dan is het eerstgenoemde team in het wedstrijdprogramma verplicht in shirts van een afwijkende kleur te spelen. 7. Bij gelijke stand na de poulewedstrijden beslist het doelsaldo. Is het doelsaldo gelijk, dan wint het team dat de meeste doelpunten gescoord heeft. Is dit ook gelijk, dan beslist de uitslag van de onderlinge wedstrijd. Is dit ook gelijk, dan worden 3 straf schoppen genomen door 3 verschillende spelers van ieder team. Is dan nog geen beslissing gevallen, dan worden door de overige spelers om en om strafschoppen genomen, tot dat de beslissing is verkregen. Vorenstaande geldt ook voor de finale wedstrijden. 22

Oostrum's Weekblad | 1990 | | pagina 22