AAN DE JEUGD VAN QOSTRUM Het voetbalseizoen is ten einde. Binnenkort dienen wij de opgave voor bet komende seizoen in te leveren bij de K.N.V.B. Je kunt je indien je dit nog niet gedaan hebt NU nog aanmelden als lid van Voetbalvereniging Oostrum. Als je voor 31-12-1990 zes jaar of ouder bent kun je al lid worden. Vul hiervoor onderstaande strook in en lever deze in bij A. Broeren, Randenrade 54, Oostrum, of bij S. Claessens, Kogeldistel 16, Venray. Lever tevens een pasfoto voorzien van naam en geboortedatum in. In onderstaand schema kun je zien bij welke leeftijds groep je gaat behoren. Tevens kun je zien hoeveel de kontributie bedraagt voor een heel jaar. JA; Ik wil lid worden van Voetbal Vereniging Oostrum Naam Roepnaam: Voorletters Adres Postcode Woonplaats Telefoon: Gebdatum: Giro rek Bank relat Bank reknr: Handtekening ouder 16 VOETBALVERENIGING OOSTRUM

Oostrum's Weekblad | 1990 | | pagina 16