Voor toezending van de cursusfolder en eventuele andere informatie kunt U vanaf 5 juni terecht bij de Stichting RISC, telefoon 04780 - 83730 (bij voorkeur tussen 09.00 en 1100 uur o-o-o-o-o-o- o- o- o-o-o-o~ o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~ o-o BESTE BUURTBEWONERS, Ons jubileumfeest nadert met rasse schreden en wij zitten volop in de voorbereidingen. De zomerkermis beloofd heel leuk te worden en de aanmel dingen voor de feestavond zijn grandioos. Alleen de steppen- race De animo hiervoor is maar ge ring, toch laten we het door gaan. De plannen worden ver der uitgewerkt en voor de dui delijkheid willen we nog even omschrijven hoe de opzet zal zijn. We hebben beslag weten te leggen op enkele duo- steps, waarop de behendigheid getest zal worden op diver se parcoursen. Men hoeft niet over een geweldige conditie te beschikken om dit te kunnen. Inzicht is zeker zo be langrijk. Het belooft echt leuk en gezellig te worden en de step- penrace gaat in ieder geval door. U kunt zich nog opge ven, want hoemeer zielen, des te meer sportplezier Doe mee! U kunt dit doorgeven aan Maria Kessels, tel. ^80360. Tot 23 juni a.s. Bestuur buurtvereniging De Aide Beek. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Hengelsportvereniging ^'t Alvertje", Oostrum Zaterdag 16 juni a.s. is de eerste wedstrijd van het zomerkoningsvissen van de korte hengels. De bijeenkomst is om 7.00 uur bij het Kruis aan de Maas in Geysteren. 13 v.-i

Oostrum's Weekblad | 1990 | | pagina 13