Doel van deze oriëntatieprogramma's is deelnemers kennis te laten maken met technische vaardigheden/technische beroepen en toe te leiden tot vervolgopleidingen. De programma's zijn kort. In 10 weken bent U 3 dagdelen per week actief aan de slag. Behalve deze technische oriëntatieprogramma's wordt ook een oriëntatieprogramma informatica aangeboden (15 weken; 3 dagdelen per week)In dit programma wordt zowel aan dacht besteed aan informatica, als machineschrijven en tekstverwerken Daarnaast worden de volgende cursussen georganiseerd: lassen houtbewerken motorvoertuigentechniek machineschrijven/tekstverwerken basisinformatica/oriëntatie toepassingsprogramma's Engels Zowel de cursus machineschrijven als de cursus tekstver werken bieden de mogelijkheid tot het behalen van een diploma op verschillende nivo's. In de cursus basisinformatica maakt U kennis met de computer en al zijn mogelijkheden, terwijl in de cursus oriëntatie toepassingsprogramma's onder meer aandacht wordt besteed aan tekstverwerken, database, spreadsheet- programmatuur De oriëntatieprogramma's en de cursussen vinden voorname lijk plaats in de leer-/werkplaatsen van de stichting in Venray of Horst. In deze leer-/werkplaatsen worden ook andere activiteiten georganiseerd, zoals kleding maken, poppen maken en zijdeschilderen Informatie/aanmelding. Voor nadere informatie, alsmede aanmelding kunt U terecht op de leer-/werkplaatsen - leer-/werkplaats Venray: (Adres: Prins Bernhardstraat 12, telefoon 04780 - 87213). - leer-/werkplaats Horst: (Adres: Americaanseweg 17, telefoon 04709 - 6089). 12

Oostrum's Weekblad | 1990 | | pagina 12