REDAKTIEMgr. Hanssenstraat 44 19e Jaargang no. 24 RABOBANK: No. 14.00.01.751 14 juni 1990 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. o—o~o—o~o~o—o—o~* o—o—o—o—o—o—o~ o~o—o~o—o—o~ o—o~*o—o—o~o—O-O Nadat een dezer dagen aanvoer van teeltaarde beeft plaatsgevonden, kunnen wij overgaan tot inzaai van bet dorpsplein De regen van de laatste dagen heeft gezorgd voor voldoen de vochtige ondergrond. Naar verwachting zal dan ook binnen enkele weken het dorpsplein voorzien zijn van een nieuwe grasraat. Wij doen een dringend beroep op iedereen om voorlopig het grasveld NIET TE BETREDEN. Dus niet vlug even oversteken en ZEKER NIET HET GRASVELD GEBRUIKEN ALS SPEELTERREIN. 0e grasmat moet de kans krijgen om voldoende sterk te worden Wij ontvingen vele positieve reacties omtrent het dorps plein in nieuwe stijl. Er is dan ook al veel vrijwilli gerswerk verricht. o-o— o—o— o-O-O—O—O— O— O— O—O—O—O—O—O—O—O—O—O—O—O—O—O—O—O—O—O 1 sekretariaat: Stationsweg 138a 5807 AD Oostrum telefoon: 04780 - 8 35 55 OOSTRUMs WEEKBLAD osraac /i/erkcomire oosrrum

Oostrum's Weekblad | 1990 | | pagina 1