VELPERPLEIN 38 EIGENDOMSBEWIJS EIGENDOMSBEWIJS ARNHEM GRONINGEN Hypöt^eèkbedfag |130 000 |;'30)aaf; rtypottieékbecfiag Altóenverdienertnan 40jaar totsal mttto voordetl ^^-ftptimzMlhypotheek Alleënverdiener man f210.000 30 jaar f 70.000 3Ö|aaf De Spaar-Optimaalhypotheak verge leken met onze Annu'rteitenhypotheek. yopr^efig verge teken met onze Antairtei ss«r.«s

Oostrum's Weekblad | 1990 | | pagina 38