REDAKTIE: Mgr. Hansseristraat 44 RABOBANK: No. 14.00.01.751 8e jaargang no. 47 7 december 1989 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. OOSTRUMSE VROUWEN BEWEGING DAMES, Op dinsdag 19 december a.s., wordt onze jaarlijkse Kerst viering gehouden. Dit jaar wordt het een gourmet-avond net zoals in 1987. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat veel leden dit toen ook erg leuk en gezellig vonden. Dit jaar hoeft er door de leden geen bijdrage in de kosten betaald te worden. In verband met het aantal personen, waarvoor wij moeten bestellen, willen wij graag dat u zich opgeeft. Dit kan t/m maandag 11 december bij Rieky Basten tel.nr. 80582. Hoe de avond verder verloopt, kunt u volgende week in dit blad lezen. Het bestuur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 1