REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK: No. 14.00.01.751 8e jaargang no.44 16 november 1989 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR Uitnodiging voor de openbare vergadering van het raite Oostrum" welke gehouden wordt op dinsdag 21 1989 in de vergaderzzaal van "Bowling-Restaurant Mgr. Hanssenstraat 10 Oostrum. "Werkco- november Venray" Aanvang: 20.00 uur AGENDA: 1. Opening 2. Notulen van de vergadering d.d. 17 oktober 1989 3. Ingekomen Stukken/Mededelingen 4. Verslag Dorpenraadsoverleg 5. Verslag bijeenkomst te Wanssum inzake Landel. Ver. Kleine Kernen 6. Speelterreinen Watermolenstraat en van Broekhuizen- straat 7. Intocht Sinterklaas 8. Rondvraag. 9. Sluiting. sekretariaat: Stationsweg 138a 5807 AD Oostrum telefoon: 04780 - 8 35 55 1 O-O-O-O-O-O-O- O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O OOSTRUMs WEEKBLAD dorpsraad /i/erkcomite ooslrum

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 1