REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK: No. 14.00.01.751 8e Jaargang no. 43 9 november 1989 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR O-O-O-O - O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-o-o-o-o-o-O-O-O-O c (t :ï>°(f ulela Maandag 13 november: 10.00 - 20.00 uur: repetitie jeugdorkest. 20.00 uur repetitie groot orkest. 22.00 uur vergadering muziekcommissie Joensdag 15 november: I.v.m. voetballen om 19.00 uur repetitie tamboerkorps in het gemeenschapshuis. Namens de Vlasbloem en de Harmonie willen wij hierbij nogmaals allen bedanken voor hun belangstelling en ap plaus tijdens de concert- en toneelavonden. Beide avonden waren zeer goed bezocht en oogstten Vlas bloem en Harmonie veel bijval met hun optredens. o-o-o-o_ o-o-o-o-o-o~ o~ o-o-o-o~ o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~ o-o-o MUZIEKVERENIGING OOSTRUM-VENRAY 1 OOSTRUM's WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 1