REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 8e Jaargang no. 41 RABOBANK: No. 14.00.01.751 26 oktober 1989 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR cumoyyue Zondag 29 oktober: 11.00 uur Serenade ZrTruus Lemmens 10.45 uur Bijeenkomst harmonie en tamboerkorps bij het Allemanscafe 15.00 uur Allerzielen De leden worden verzocht uiterlijk 14.50 uur aanwezig te zijn in de kerk. Maandag 30 oktober: 19.00 uur repetitie jeugdorkest 20.00 uur repetitie groot orkest Woensdag 1 novemberrepetitie tamboerkorps van 19.30 21.00 uur in het gemeenschapshuis MUZIEKVERENIGING OOSTRUM-VENRAY Lees verder op pagina 3) O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 1