REDAKTIE: Mgr.Hanssenstraat 44 8e Jaargang no. 40 RABOBANK: No. 14.00.01.751 19 oktober 1989 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O oAmame OOSTRUM-VENRAY maandag 23 oktober: repetitie in gemeenschapshuis 18.00 uur: repetitie jeugdorkest 20.00 uur: repetitie groot orkest Woensdag 25 oktober: repetitie tamboerkorps in gemeen schapshuis van 19.30 tot 21.00 uur Zondag 29 oktober: Serenade zuster Truus Lemmens AlIerzielenviering tijden worden nog bekend gemaakt Zaterdag 28 oktober: jaarlijkse donateuraktie ten behoeve van de harmonie. Als donateur heeft U vrije toegang tot de toneel- en concertavonden op 5 en 6 november a.s. die in samenwerking met de Vlasbloem georganiseerd worden, o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o MUZIEKVERENIGING 1 OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 1