REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 8e Jaargang no. 39 RABOBANK: No. 14.00.01.751 12 oktober 1989 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR Uitnodiging voor de openbare vergadering van Werkcomité'' Oostrum gecombineerd met de halfjaarlijkse voorzitters vergadering op dinsdag 17 oktober 1989 in de vergaderzaal van BOWLING RESTAURANT VENRAY, Mgr. Hanssenstraat 10 te Oostrum; aanvang: 20.00 uur (ACHT UUR). G E N D A: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Opening Verslag voorzittersvergadering d.d. 21 maart 1989. Verslag vergadering Werkcomité' Oostrum d.d. 19 septem ber 1989. Ingekomen Stukken/Mededelingen. Concept voorstel Spreidingsmodel Woonkernen Venray. Verslag Dorpenraadsoverleg Viering 50-jarig Professiefeest van Zuster Truus Lemmens op 29 oktober a.s. Rondvraag Sluiting sekretariaat: Stationsweg 138a 5807 AD Oostrum telefoon: 04780 - 8 35 55 1 O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O OOSTRUMs WEEKBLAD dornsraac /verkcomire oosrrum

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 1