Zaterdag 7 oktoberophalen oud papier, ook op Boshuizen. Maandag 9 oktober: repetitie in het gemeenschapshuis 18.00 uur: repetitie voor het jeugdorkest; 20.00 uur: repetitie voor het grote orkest. Woensdag 10 oktober: repetitie tamboerkorps in het ge meenschapshuis van 19.30 - 21.00 uur. Degenen die thuis geen opslagplaats hebben voor oud papier kunnen dit brengen bij G. Kessels, Stationsweg 195. ,0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- De aanmeldingen voor onze liedjesmiddag op 12 november a.s. komen mondjesmaat binnen. Toch zijn we ervan over tuigd dat Oostrum genoeg talent bezit voor een middagvul- lend programma. Kop op en doe mee! U kunt zich nog tot en met zondag 15 oktober a.s. opgeven bij: - Sjef Arts, Randenrade 50, tel. 84114 of - Bert LinskensStationsweg 142, tel. 84079. Al motte de blaar nog gon valle, Sinterklaos nog komme de kerstboeëm nog versiere, en het neeje jaor nog beginne..... toch kunde alvast goeje vurnemes gon make dur iets te bedenke vur ozze JUBILEUM - OPTOCHT 33 Jaor karneval ien Aostrum mot ow allieën of as groep toch op en schon idee kunne brenge! STRUM 9 LUB DE KARKLINGELS OOSTRUM JCiedje&Middag 12 II -1989

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 9