dag voor alleenstaanden in de Oranjerie te Roermond. Het thema van deze dag luidt: "Alleen zijn, wat kan men er aan doen?" De onkosten voor leden van de O.V.B. zijn f. 11,50 en voor niet-leden f. 16,50. Ook alleenstaande heren kunnen zich hiervoor opgeven. Diegenen die hier interesse in hebben, kunnen zich t/m maandag 9 oktober opgeven bij Rieky Basten, telefoonnr. 80582. Er zijn op donderdag 5, 12 en 19 oktober a.s. bezinnings avonden in het gemeenschapshuis. Aanvang 20.00 uur met als onderwerp GELOOF IN DEZE TIJD? Er werd ons gevraagd U hierop attent te maken. Het bestuur o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o—o-o-o-o—o-o-o-o-o—o-o—o-o- QAnuMue HARMONIE Tijdens de algemene ledenvergadering van 25 september j.l. is er door de leden een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur is als volgt samengesteld: dhr. J. Raedts (president); dhr. J. Schuurmans sekretaris) dhr. R. Dupont (penningmeester); mevr. R. van Nunen; mevr. C. Op den Camp; dhr. H. Verheyen; dhr. A. Kuenen; dhr. A. Linders dhr. L. Martens. Het nieuwe sekretariaatsadres luidt: Binnenhof 1, 5807 BV Oostrum, tel. 86286. MUZ IE «VERENIG ING OOSTRUM-VENRAY 8

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 8