KERKDIENSTEN O.L. VROUW GEBOORTE PAROCHIE OOSTRUM 7-15 OKTOBER 1989 Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 14.00 19.00 08.30 10.00 09 09 09 09 09 19 00 00 00 00 00 00 uur Voor het bruidspaar Loonen-Martens uur Harry Achten Overleden familie Sikes-Rutten Driek Derkse Overleden leden van de voormalige Bakkersvereniging Venray Overleden ouders van Soest-van Vechel Overleden ouders Janssen-Peeters Hendrica Vennekens-Verschuren Herman Bruggeman (namens de bewoners van de bejaardenwoningen) uur Lambertus Rutten uur Voor de bedevaartgangers van Oirlo (Zangkoor van Oirlo) uur Tot zekere intentie uur Gest. jaardienst Jan Zegers en Johanna Camps uur Pierre Vandevenne uur Voor een goede uitkomst uur Voor een zieke uur Overleden familie Madou-v.d. Eisen Martien Moorrees MISDIENAARSBEURTEN Zaterdag 19.00 uur Sandra van Limbeek, Maud van Arsen, Wendy Janssen, Monique v.d. Pas 08.30 uur Marian v.d. Wijs, Marisca Litjens, Nicole v.d. Burgt, Elles Lenssen 10.00 uur Misdienaars van Oirlo Zondag BEZINNINGSAVOND Donderdag 5 oktober om 8 uur in het Gemeenschapshuis DE EERSTE "BEZINNINGSAVOND OVER HET ONDERWERP: HET GELOOF IN DEZE TIJD. Inleider is: Kanunnik van der Valk uit Roermond. ER IS VOLDOENDE GELEGENHEID TOT HET STELLEN VAN VRAGEN. 6

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 6