afd. Venray-Wanssum «5° GEHP^ 23] willet voor zichzelf zorgen. 1 Met uw hulp kan dat HOE? GIRO 11 22 222 BANK 70 70 70 333 te Utrecht Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten 9 t/m 14 oktober vereniging van ouders van geestelijk gehandicapten ontstaan uit de fusie van de verenigingen 'Helpt Elkander' en'Voor het Zorgenkind'. Wal bqM, uw geld. kan doen De Stichting Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten bieat hulp. Hulp zoals - Nood(dag)opvang - Praktische en opvoedkundige thuishulp in gezinnen met een geestelijk gehandicapt kind. - Voorlichting aan ouders van geestelijk gehandicapten - Vormingswerk voor geesteiiik gehandicapten. - Sport, vakantiewerk en andere vormen van vrijetijdsbesteding t.b.v geestelijk gehandicapten - Belangenbehartiging via ouderverenigingen en ae afdelingen gespecialiseerd maatscnappelijk werk van de sociaal pedagogische diensten. DffölR&MfltfS Orp&tóatlSS: de ouderverenigingen "Philadelphia". V O.G.G., "Dit Koningskind" en de sociaai pedagogische zorgveremgmgen. Door te geven wat u missen kunt wanneer één van onze kollektanten bij u aan de deur komt. Door samen met duizenden anderen ons jaarlijks een gift via uw giro of bank toe te zenden. 31 ^LE - -V. Doe mee! Op vooiliand:

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 31