Wij hopen op korte termijn te kunnen starten met een verdere aanpassing en verfraaiing van het dorpsplein ook nabij het Gemeenschapshuis. Dit alles is echter alleen te realiseren met veel man kracht. Vandaar dat wij te zijner tijd gaarne op vrijwil- ligershulp een beroep zullen doen. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o—o-o-o-o-o-o-o- VANUIT DE BASISSCHOOL - De door ouders bestelde tassen met het logo van de school zullen voor de herfstvakantie aan de betreffende kinderen worden meegegeven, - Afgelopen dinsdag hebben enkele ouders en leraren de versleten stoeldoppen vervangen. Langs deze weg bedanken wij iedereen die hiervoor enkele uurtjes vrije tijd hebben opgeofferd. - Na achttien jaar samen met nog enkele andere dames de schoolbibliotheek verzorgd te hebben, heeft mevr. Rouschop te kennen gegeven hiermee te willen stoppen. Zowel ouders als leraren zijn haar zeer erkentelijk voor haar inzet in deze en hebben hiervan stoffelijk blijk gegeven middels een mooi boeket rozen en een cadeaubon Mevr. Paantjes hebben wij inmiddels bereid gevonden de taak van mevr. Rouschop over te nemen, o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- KORFBALVERENIGING OOSTRUM ATTENTIEA.S. DONDERDAG D.D. 05-10-1989ATTENTIE Op bovenstaande datum komen wij, zoals elk jaar, weer bij U langs met loten voor de Grote Clubaktie Wij hopen dat U ook dit jaar onze vereniging wilt steunen door loten te kopen. Bij voorbaat hiervoor onze hartelijke dank. KORFBALVERENIGING OOSTRUM. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 3

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 3