CARAMBOLES BEURTEN GEMIDDELDE H.SERIE PUNTEN Kleuskens W. 49 30 1.633 8 0 Daniels H. 53 23 2.304 9 2 Vermeulen G. 50 26 1.923 15 2 Cornelissen J. 50 30 1.667 5 2 29/09/89 SNA-3 0G0-5 4-5 CARAMBOLES BEURTEN GEMIDDELDE H.SERIE PUNTEN Venne T. v.d„ 40 18 2.222 7 2 Heuvel H. v.d. 40 25 1.600 6 2 Nellen J. 26 31 0.839 5 0 Bots C. 36 32 1.125 5 0 BILJARTVRIENDEN SNA Het is al lang geleden sinds we iets hebben vernomen van SNA. Na de suksessen van het le, 2e en 3e team van het afgelopen jaar, is het wat stil geweest. Dat kan ook niet anders, want hier, in Amerika, in Rochester New York, hoor je ook weinig van SNA. Maar dat werd snel anders toen Jan en Truus van Dijk en Gerard en Riet Lemmens hier op vakantie kwamen. Binnen enkele uren waren we weer volledig op de hoogte van het reilen en zeilen in Oost rum, het hoe en wat van het dagelijkse leven. Biljarten kan hier niet. Er is alleen een klein biljart met zakken waar ze "pool" spelen. Geen vergelijk met ons Oostrums biljart. Trouwens, het leven hier is zo ongelo felijk anders dan in Oostrum. De gezelligheid en huise lijkheid mis je, de afstanden zijn groot, de huizen liggen ver uit elkaar en de buren zie je bijna nooit. Behalve onze buren. Onze buren uit Oostrum. Het gezegde is: "een goede buur is beter dan een verre vriend", wel, we mogen ons gelukkig prijzen met beide, de goede buur is tevens een verre vriend. Het bezoek uit Oostrum heeft ons weer eens aan het denken gezet. Als je zo fs avonds over het "Oostrumse" praat, voel je dat je iets mist. Niet alleen de biljartclub maar de hele sfeer, de mensen, de gezelligheid. Dan pas besef je hoe goed Nederland eigenlijk is. Het is altijd weer hetzelfde. Je mist iets pas als het er niet meer is, je 25

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 25