B.C.L.- TREFFEN 1989 STRUM DE KARKLINGELS OOSTRUM f 11,00 zaterdag 7 oktober 18.30 tot 20.30 uur zondag 8 oktober 11.30 tot 13.30 uur café DE KARKLINGEL

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 21