REDAKTIEMgr. Hanssenstraat 44 8e Jaargang no. 38 RABOBANK: No. 14.00.01.751 5 oktober 1989 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR AANPASSING DORPSPLEIN De aanpassing van het dorpsplein is verscheidene malen onderwerp van bespreking geweest zowel op de openbare vergadering van het Werkcomité" als op de jaarlijkse parochievergadering Aangezien er vrijwel geen financiële middelen beschikbaar zullen de werkzaamheden door eigen inbreng en in fases worden uitgevoerd. Thans zijn leden van zowel de Carnavalsvereniging als Werkcomité" onder supervisie van hrJ. Vaessen bezig met het verplanten van enkele bomen. De tijd van het jaar is heden uitermate geschikt voor deze werkzaamheden. De festiviteiten in november a.s. rond het BCL Treffen heeft deze werkzaamheden versneld. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o sekretariaat: Stationsweg 138a 5807 AD Oostrum telefoon: 04780 - 8 35 55 (lees verder op pagina 3) OOSTRUMs WEEKBLAD dorDsraac /Kerkcomire oos

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 1