limburgse vrouwenbeweging van de l.l.t.b. Op zondag 10 september is de jaarlijkse oogstdankviering in Geysteren. De festiviteiten vinden plaats bij de Willibrorduskapel Programma: 10.00 uur ontvangst genodigden 11.00 uur H. Mis in de openlucht waaronder oogstdankviering 12.00 uur luchtconcert fanfare Blitters- wijck, gratis koffie voor de aanwezigen 13.30 uur openluchtspel "Wie is Willibror- dus" 15.00 uur Gilden en schuttersdemonstratie 17.00 uur sluiting Woensdag 13 september a.s. is er een modeshow van 14 Ven- rayse zaken in de schouwburg. Voor de middagvoorstelling, aanvang 14.30 uur, kunnen de leden van de L.V.B. een re ductie krijgen. Toegangsprijs f 5,incl. kopje koffie. Opgave tot 9 september a.s. bij Bergi Direks, Spurkter- dijk 12a, Oostrum, tel. 81096. o-o-o-o- o-o-o-o~ o_ o-o-o_ o-o-o_ o-o-o-o-o-o~ o-o-o-o-o~ o~* o~ o VANUIT DE BASISSCHOOL - Op dinsdag 31 oktober wordt door het Bureau voor On derwijs- en Beroepskeuze een schriftelijke test afge nomen bij kinderen van groep 8. Het betreft hier een schoolvorderingen- en psycho logisch onderzoek, dat naast het advies van de school een rol speelt bij de uiteindelijke schoolkeuze. Een mondelinge test wordt alleen dan afgenomen, indien het schriftelijk onderzoek onvoldoende gegevens op levert Binnenkort ontvangt u van dit bureau informatie over de opzet van deze toets, de aan deze toets verbonden kosten etc. 7

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 7