De volgende tarieven mogen door de exploitanten gehan teerd worden: - autoscooter per 2-persoonswagen f 1,per rit, f 5, per 7 ritten, f 10-,per 15 ritten; - boksbal f 1,voor 4 slagen; - babysport f 0,75 per rit, f 2,50 per 4 ritten; - rupsbaan f 0,75 per rit, f 2,50 per 4 ritten; - schietkraam f 2,per 3 schoten, f 5,per 12 schoten en f 3,50 per 3 keer kleurenfotoschieten - lijntrekspel/bussensport f 1,per keer; - balco-rotor f 0,25 of f 0,50 per spel (afhankelijk van soort kast) qIaaA C M-diuó ^Aiiela. Donderdag 7 september: bestuursvergadering in het gemeen schapshuis, deze vergadering zal om 20.00 uur beginnen. Zondag 10 september: kermis-frühschoppen met de Eikenhof kapel. Maandag 11 september: in verband met de kermis zijn er op deze maandag geen repetities. ^•Woensdag 13 september: repetitie tamboerkorps in het gemeenschapshuis van 19.15 - 20.45 uur. o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o ALLEMANSCAFEALLEMANSCAFE ALLEMANSCAFE Spaarkasleden, Vrijdag 8 september a.s. is er spaarkaslichten vanaf 20.00 uur. ALLEMANSCAFE ALLEMANSCAFE ALLEMANSCAFE MUZIEKVERENIGING OOSTRUM-VENRAY 3 O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- o~ O- O- O- O- O- O- O- O- O- O O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 3