KESSELS Mgr. HanssensjraM 1oogecuv> *raawko*t per 100 gram: komkommer vers gesneden vlees; 100 g«am gebakken pastel -loogeam gebraden gebakt [SQ/nW' HoogRam bottrbam worst Vic and eaa -looguam ku 2»^ aobteftbam 400gtatn nu.: g.25 LTnea-woRst loogRam nuj I klb Tre/t voor: moo fe Bloemkool*. 1.*3 1.38 Dinsd aami ddag Ztjn. gesloten. '3 9 3-3- '<33 31 VERS OP Z'M V00RPELI6STI -Hive salade-s selderie fl.g.-f. h

Oostrum's Weekblad | 1989 | | pagina 31